Haluk OZMEN


Go to content

Projeler

Yayınlar

1. KTÜ Araştırma Fonu Saymanlığı tarafından desteklenen ve Doç. Dr. Alipaşa AYAS tarafından yönetilen “Liselerde Bazı Kimya Kavramlarının Öğrenilme Düzeylerinin ve Yanlış Anlamaların Belirlenmesi ve Yanılgıların Giderilme Yollarının İncelenmesi” isimli projede ARAŞTIRMACI olarak görev yaptı (2000-2002).

2. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından desteklenen ve Yrd. Doç. Dr. Hikmet YAZICI tarafından yönetilen “Üstün Yetenekli Çocukların Belirlenmesi, Eğitimi ve Rehberlik Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Bir Model Geliştirme” isimli projede ARAŞTIRMACI olarak görev yaptı (2003-2005).

3. KTÜ Araştırma Fonu Saymanlığı tarafından desteklenen ve Yrd. Doç. Dr. Nevzat YİĞİT tarafından yönetilen “Fen Öğretiminde Bilgisayar Destekli Materyallerin Geliştirilmesi” isimli projede ARAŞTIRMACI olarak görev yaptı (2005- 2007).

4. KTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen “Lise Kimya Müfredatında Yer Alan Çözeltiler Konusunun Öğretimine Yönelik Bilgisayar Destekli Öğretim Materyallerinin Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Araştırılması” isimli projede YÖNETİCİ olarak görev yaptı (2005-2007).

5. KTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen “Fen ve Teknoloji Öğretmenleri İçin Performans Değerlendirmeye Yönelik Hizmet İçi Eğitim Kursunun Düzenlenmesi ve Etkililiğinin İncelenmesi” isimli projede YÖNETİCİ olarak görev yaptı (2008-2011).

6. KTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen “KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Alt Yapı Oluşturma ve Yapılandırma Projesi” isimli projede YÖNETİCİ olarak görev yaptı (2010-2011).

Ana Sayfa | Eğitim | İş Deneyimi | Yayınlar | Akademik | Dersler | Linkler | İletişim | Kişisel | Site Haritası


Back to content | Back to main menu